Parama mirusiojo pargabenimui

Siūloma įstatymu įtvirtinti naują paramos mirties atveju rūšį – paramą užsienyje mirusiųjų palaikų pervežimui į Lietuvą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo Paramos mirties atveju statyme įtvirtinti naują paramos mirties atveju rūšį – paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos piliečių palaikams parvežti į Lietuvą ir nustatyti jos skyrimo ir mokėjimo pagrindus, sąlygas ir dydžius. Iki šiol tokia parama buvo reglamentuojama Vyriausybės nutarimu ir ją koordinavo Užsienio reikalų ministerija.
Numatoma, jog ir toliau parama palaikams parvežti būtų teikiama bendrai gyvenantiems žmonėms, arba vienam gyvenančiam žmogui, jeigu jų vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 306 eurai (3 VRP dydžiai), ir jeigu šie žmonės patyrė palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas.
Paramos palaikams parvežti dydis būtų lygus faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidoms, bet neviršytų 2052 eurų (54 BSI dydžių).
Taip pat ministerija siūlo nustatyti dvigubai ilgesnį terminą dėl paramos mirties atveju kreipimosi, t. y. 12 mėnesių. Šiuo metu Paramos mirties atveju įstatyme įtvirtintas 6 mėnesių terminas, per kurį žmonės gali kreiptis dėl laidojimo pašalpos gavimo.
Be to, į Paramos mirties atveju įstatymą siūloma įtraukti naują subjektų grupę – tai ES valstybės narės piliečius ir jų šeimos narius, kuriems mirus būtų mokama laidojimo pašalpa, taip jiems sudarant tokias pat sąlygas kaip ir Lietuvos piliečiams šią paramą gauti.
Primename, kad tiek dėl laidojimo pašalpos, tiek dėl paramos palaikams pervežti reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje iki mirties žmogus gyveno, arba kurioje gyvena dėl paramos besikreipiantis asmuo.
Ryšių su visuomene skyrius.

Translate »